Menu 1środa, 7 września 2016

Rada Sołecka

W czwartek 8 września o godz. 18.00 w świetlicy OSP Rudy odbędzie się kolejne zebranie Rady Sołeckiej.

Główne tematy zebrania :
- sprawy bieżące
- organizacja Dnia Seniora
- plan inwestycji i zadań na rok 2017
- propozycje do Funduszu Sołeckiego na rok 2017
-opiniowanie wniosku

ZAPRASZAMY