Menu 1poniedziałek, 5 września 2016

Remont drogi Ruda Kozielska - Kuźnia Raciborska

Znalezione obrazy dla zapytania dw42512 września Skanska S.A. rozpocznie remont trzykilometrowego odcinka DW 425 pomiędzy Kuźnią Raciborską a Rudą Kozielską.
Prace polegać będą na wymianie uszkodzonej nawierzchni drogi wraz z wykonaniem wzmocnienia krawędzi oraz remontem poboczy.
Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie frezowania korekcyjnego na całej szerokości jezdni na głębokość 5 cm, a następnie ułożenie pakietu bitumicznego. W ramach zadania przewidziano również wykonanie wzmocnienia nawierzchni przy jej obu krawędziach poprzez wykonanie pełnego pakietu bitumicznego oraz remont poboczy. Zadanie obejmuje odtworzenie oznakowania poziomego oraz dostosowanie wysokości istniejących zjazdów na drogi leśne do nowo wykonanej nawierzchni jezdni. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentacji/STWiORB/WT ZDW.