Menu 1środa, 22 kwietnia 2015

Ogłoszenie o badaniu gleb

O G Ł O S Z E N I E!

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje wszystkich rolników, że:

   Starostwo Powiatowe w Raciborzu zleciło  Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach usługę polegającą na kompleksowym przeprowadzeniu badań jakości gleby i ziemi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.Zakres badań obejmuje wykonanie:

1) oznaczenie odczynu pH gleby oraz zawartości makroskładników: fosforu (P), potasu (K), magnezu (Mg) w 445 próbkach,

2) oznaczenie zawartości mikroelementów: cynku (Zn), miedzi (Cu), żelaza (Fe), manganu (Mn) i boru (B) w 7 próbkach,

3) oznaczenie zawartości metali ciężkich : ołowiu (Pb), Kadmu (Cd), cynku (Zn), miedzi (Cu), niklu (Ni) i chromu (Cr) w 7 próbkach.

Organizacją odbioru próbek zajmie się Specjalista terenowy Pan Edward Mucha
tel. 660 436 285, dodatkowe informacje tel. ( 32 ) 231 26 31 wew. 22 lub 30.