Menu 1piątek, 17 lutego 2017

XV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS ,,BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE''

Już po raz piętnasty odbędzie się krajowy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Wydarzenie podzielone jest na dwie kategorie: pierwsza, organizowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych odnosi się do zakładów rolnych, druga zaś dotyczy gospodarstw indywidualnych, gdzie organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego.
Honorowy Patronat nad XV edycja Konkursu objął 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Współorganizatorami konkursu są: 
Ministerstwo Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa RP oraz Sekretariat Rolnictwa NSZZ Solidarność. 
W dotychczasowych edycjach wzięło udział już ponad tysiąc zakładów rolnych, zatrudniających około 11 tysięcy pracowników.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w trakcie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rolnych.
Oceniane będą następujące elementy: wskaźniki dotyczące wypadków – częstotliwość i ciężkość oraz procentowa wysokość składki wypadkowej. Brane też będą pod uwagę: ład i porządek w gospodarstwie, prace modernizacyjne służące zmniejszeniu ryzyka zawodowego oraz innowacyjne rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.