Menu 1piątek, 10 lutego 2017

Obwieszczenie Burmistrza

Znalezione obrazy dla zapytania obwieszczenieOBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA
PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW  RUDY I RUDA KOZIELSKA  WRAZ  Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO DOKONANIA ZMIAN.
Treść obwieszczenia