Menu 1piątek, 21 kwietnia 2017

AKCJA DZIECI – DZIECIOM

„Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci dzieciom   Janusz Korczak


CEL OGÓLNY:

Kształtowanie wrażliwości dzieci na potrzeby innych.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

– rozumie trudne sytuacje środowiskowe, w których znalazły się inne dzieci

– wykazuje inicjatywę niesienia pomocy rówieśnikom przebywającym w Domu Dziecka

– aktywnie angażuje się w akcje charytatywne organizowane na terenie przedszkola

– rozwija u siebie zdolność empatii


FORMY REALIZACJI:

– zbiórka odzieży

zbiórka przyborów szkolnych

zbiórka książek, bajek oraz czasopism

– zbiórka gier, zabaw, puzzli (nie zbieramy pluszaków!)


CZAS REALIZACJI:

OD 04 maja do 31 maja 2017r.Dary przynosimy do Przedszkola:)


WSPÓŁPRACA:

Dom Dziecka w Kuźni Raciborskiej


ORGANIZATOR AKCJI:

Przedszkole w Rudach


KOORDYNATOR AKCJI:

– pani Karina Niemiec

– pani Beata Chromik