Menu 1poniedziałek, 21 listopada 2016

Boisko przy ZSO w Rudach

Znalezione obrazy dla zapytania boisko szkolne gif
Gmina czyni starania, aby w przyszłym roku przy ZSO w naszej miejscowości powstało wielofunkcyjne boisko szkolne.

W najbliższych dniach złożona zostanie oferta na dofinansowanie tej inwestycji w przyszłym roku. Podczas ostatniego zebrania Rady Sołeckiej obecny był Burmistrz Paweł Macha i zwrócił się z zapytaniem do Rady co sądzi o tym pomyśle Gminy. Rada Sołecka jednogłośnie poprała starania Gminy w tym temacie. Uznano, że jest to obiekt bardzo potrzebny nie tylko dzieciom z Rud, ale również z okolicznych miejscowości : Jankowice, Ruda Kozielska, Szymocice, z których dzieci i młodzież uczy się w naszym ZSO. Więcej o tym projekcie i wynikach starań Urzędu Gminy wkrótce.