Menu 1sobota, 15 lipca 2017

Dotacja na kotły - lista wykonawców

LISTA WYKONAWCÓW UPRAWNIONYCH DO WYMIANY KOTŁÓW/UMOWA TRÓJSTRONNA

Szanowni Mieszkańcy,
Poniżej umieszczamy Listę Wykonawców zakwalifikowanych do Programu PONE (firmy uprawnione do wymiany kotłów). Lista będzie na bieżąco aktualizowana, w ramach dostarczania przez pozostałych Wykonawców dokumentacji aplikacyjnej. 
Ponadto w dniu 11 lipca 2017 r. zostało wydane Zarządzenie nr B.0050.169.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie określenia wzoru umowy trójstronnej.
Załącznikiem do umowy trójstronnej jest formularz ofertowy, który w części I powinien zostać wypełniony przez Inwestora i wybranego Wykonawcę. Po wizycie i oględzinach kotłowni oraz instalacji c.o. przez wybranego Wykonawcę oraz po wypełnieniu formularza, prosimy o jego dostarczenie do pokoju nr 16 (II piętro) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub przesłanie skanu na adres e-mail:  sylwia.tesarczyk@umkuznia.pl 
Na podstawie informacji zawartych w formularzu zostanie przygotowana umowa trójstronna na dotację zadania pod nazwą: "Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska - etap I: rok 2017