Menu 1poniedziałek, 12 grudnia 2016

XXV Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2016 roku o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, na wniosek Burmistrza Miasta -odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.


Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportu.
4. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kuźni Raciborskiej
mgr. Sabina Chroboczek - Wierzchowska