Menu 1środa, 8 marca 2017

Ponowne wyłożenie planu zagospodarowania

Znalezione obrazy dla zapytania wyłożenie planu do publicznego wglądu
PONOWNE WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW  RUDY I RUDA KOZIELSKA  WRAZ  Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO DOKONANIA ZMIAN.
WYŁOŻENIE PLANU W RUDACH W CZWARTEK 9 MARCA O GODZ. 16.30  W ŚWIETLICY OSP RUDY
Treść obwieszczenia